Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Aula Pawła VI
Środa, 9 sierpień 2023 r.

[Multimedia]

_______________________________________

 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, w minionych dniach byłem w Portugalii, uczestnicząc w 37. Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Odbyłem również krótką pielgrzymkę do Fatimy, miejsca objawień, gdzie Maryja przekazała orędzie wiary i nadziei. Młodzi z całego świata mogli wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu po długiej izolacji, spowodowanej pandemią. Było ono darem Boga, który zawsze otwiera nowe horyzonty. Zebrali się oni w Lizbonie, w mieście, które otwiera się na ocean, pozostając symbolem wielkich wypraw morskich, a także chęci wychodzenia poza ograniczenia i odkrywania nowych światów. Pragnienia te są właściwe ludziom młodym, którzy potrzebują wewnętrznego impulsu, by wyjść ku temu, co nowe, podobnie jak Maryja, która pobudzona przez Boga, „wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39). Także dzisiaj prowadzi Ona młodych, idących za Jezusem. Światowe Dni Młodzieży były więc impulsem do wyjścia. Do Portugalii przybyło mnóstwo młodych ludzi, pełnych entuzjazmu. Doświadczyli oni przyjaźni i braterstwa w parafiach i rodzinach, które ich przyjęły. Przeżyli wiele spotkań i wydarzeń w Lizbonie i w Fatimie: powitanie, czuwanie, Drogę krzyżową, Różaniec, Mszę świętą. Było to spotkanie z żywym Chrystusem i z Jego Kościołem. Wielu zapewne odkryło tam Boże powołanie, doświadczając z radością, że są częścią ludu Bożego, który nie jest ograniczony przez terytorium, język, narodowość, ale jest posłany, aby głosić wszystkim, że Bóg jest Ojcem i kocha wszystkie swoje dzieci. Podczas gdy na Ukrainie i w wielu krajach toczą się wojny, to radosne spotkanie młodych pokazało wszystkim, że możliwy jest inny świat – świat sióstr i braci, gdzie flagi wszystkich narodów powiewają obok siebie – świat bez nienawiści, bez lęku i bez broni. To oni dają nam nadzieję, ponieważ spotkali Chrystusa, a tylko On, odnawiając serce człowieka, odnawia świat i daje nadzieję.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i Polacchi, ringraziandovi per il sostegno della preghiera durante il mio viaggio in Portogallo. Questo mese molti di voi sono in pellegrinaggio a Jasna Góra e ad altri santuari mariani, per questo vi affido un desiderio che ho nel cuore: il desiderio della pace nel mondo. Presentatelo a Colei che è la Regina della Pace. Chiedete questo dono inestimabile, specialmente per la cara e martoriata Ucraina. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie Polaków, dziękując wszystkim za modlitewne wsparcie podczas mojej podróży do Portugalii. W tym miesiącu wielu z was pielgrzymuje na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych; dlatego powierzam wam pragnienie, które noszę w sercu: pragnienie pokoju dla świata. Przedstawcie je Tej, która jest Królową Pokoju. Proście o ten bezcenny dar zwłaszcza dla drogiej i umęczonej Ukrainy. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana