Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 27 września 2023 r.

[Multimedia]

_______________________________________

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, w ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w zakończeniu Spotkań Śródziemnomorskich, które odbywały się w Marsylii pod hasłem: „Mozaika nadziei”. Przyświecało im marzenie, aby region Morza Śródziemnego, zgodnie ze swym powołaniem, znów stał się laboratorium cywilizacji i pokoju.

Morze Śródziemne jest kolebką cywilizacji, kolebką życia! Nie może stać się grobem ani miejscem konfliktu. Łączy ono Afrykę, Azję i Europę; północ i południe, wschód i zachód; ludzi i kultury, narody i języki, filozofie i religie. Z jego wschodniego brzegu dwa tysiące lat temu wyruszyła Ewangelia Jezusa Chrystusa, głosząca, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca i mamy żyć jako bracia i siostry; że możliwe jest sprawiedliwe i pokojowe współistnienie.

Wynikiem wydarzenia w Marsylii jest spojrzenie na Morze Śródziemne, które określiłbym jako ludzkie - nie ideologiczne, nie strategiczne, nie poprawne politycznie ani instrumentalne. A jednocześnie pełne nadziei. Ta nadzieja musi się skonkretyzować w działaniach, aby osoby w pełni swej godności mogły wybrać: migrować czy pozostać, aby każdy mógł żyć w pokoju, bezpieczeństwie i dobrobycie w kraju pochodzenia. Dla tych, którzy nie mogą pozostać w swojej ojczyźnie, trzeba przygotować struktury zapewniające bezpieczeństwo podczas podróży oraz przyjęcie i integrację w miejscu, do którego przybywają.

Oby Matka Boża towarzyszyła wędrówce ludów basenu Morza Śródziemnego, by ten region stał się mozaiką cywilizacji i nadziei.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Domenica scorsa è stata celebrata la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato il cui tema era: “Liberi di scegliere se migrare o restare”. Ricordatevi dei vostri fratelli e sorelle dell’Ucraina, costretti a lasciare la propria patria, afflitta dalla guerra, che cercano l’aiuto, il rifugio e la benevolenza nel vostro Paese. Manifestate loro l’accoglienza evangelica. Dio vi benedica.

Speaker:

Serdecznie witam pielgrzymów polskich. W minioną niedzielę obchodzony był Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy pod hasłem: „Wolni, aby wybrać - migrować, czy pozostać”. Pamiętajcie nadal o waszych braciach i siostrach z Ukrainy, zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny ogarniętej wojną, szukających pomocy, schronienia i życzliwości w waszym kraju. Okazujcie im ewangeliczną gościnność. Niech Bóg wam błogosławi.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana