Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

VIAGGIO APOSTOLICO
DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II
IN CROAZIA

CERIMONIA DI BENVENUTO

DISCORSO DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II

Aeroporto Internazionale Adrija Riviera Kvarner di Rijeka/Krk
Giovedì, 5 giugno 2003

 

Gospodine predsjedniče Republike,
časna braćo u biskupstvu,
štovani predstavnici državnih vlasti,
predraga braćo i sestre!

1. S posebnom radošću po treći put stupam na drago hrvatsko tlo. Zahvaljujem svemogućemu Bogu, što mi je udijelio ponovno doći k vama, u okviru ovoga mojeg stotog apostolskog putovanja.

Pozdravljam s poštovanjem Vas, gospodine predsjedniče Republike, i druge građanske i vojne vlasti ovdje nazočne. Najljepše Vam zahvaljujem na ljubaznim riječima, što ste mi ih uputili u ime nazočnih i u ime svih Vaših sunarodnjaka.

S ljubavlju pozdravljam cijelu katoličku zajednicu u Hrvatskoj, a navlastito pak moju časnu braću u biskupstvu. Na poseban način pozdravljam biskupa Valtera Župana i svećenike, te redovnike, redovnice i ostale vjernike Krčke biskupije, na čijemu se području nalazi ova zračna luka.

Pozdravljam vjernike drugih Crkava i Crkvenih zajednica te vjernike iz židovstva i islama, radostan što se i u ovoj prigodi može zajedno svjedočiti o našemu zajedničkom zalaganju za izgradnju društva u pravdi i uzajamnome poštivanju.

2. Došao sam k vama ispuniti zadaću Petrova nasljednika te svim stanovnicima donijeti svoj pozdrav i zaželjeti mir. Pohod Dubrovačkoj biskupiji, Đakovačkoj i srijemskoj biskupiji, Riječkoj nadbiskupiji metropoliji i Zadarskoj nadbiskupiji omogućit će mi prisjetiti se starih kršćanskih korijena ove zemlje, natopljene krvlju brojnih mučenika. Mislim na mučenike iz prva tri stoljeća – posebno na Srijemske mučenike i one s područja cijele rimske Dalmacije – te na mučenike iz kasnijih vremena, sve do onih iz prošloga stoljeća s junačkim likom blaženoga kardinala Alojzija Stepinca.

Osim toga, imat ću radost uzdignuti na čast oltara sestru Mariju Propetoga Isusa Petković, kojoj će se za koji tjedan pridružiti mladi Ivan Merz. Spomen me na ove neustrašive svjedoke vjere potiče da se sa zahvalnošću i ganućem prisjetim Crkve, koja ih je rodila, i onih teških vremena u koja je ljubomorno čuvala svoju vjernost Evanđelju.

3. Otok Krk čuva bogatu glagoljašku baštinu, nastalu kako na području bogoslužja tako i na području svakodnevnoga života hrvatskoga naroda. Kršćanstvo je u prošlosti dalo velik doprinos razvoju Hrvatske. Ono će moći nastaviti učinkovito pridonositi također njezinoj sadašnjosti i njezinoj budućnosti. Postoje, naime, vrijednosti – kao što su dostojanstvo osobe, ćudoredna i umna čestitost, vjerska sloboda, obrana obitelji, prihvaćanje i poštivanje života, solidarnost, mjerodavnost i sudjelovanje, poštivanje manjinâ – što su upisane u narav svakoga ljudskog bića, a zasluga je kršćanstva da ih je prepoznalo i jasno ih navješćuje. Na tim se vrijednostima temelji postojanost i prava veličina jedne države.

Hrvatska je nedavno predala zahtjev da postane sastavni dio, također u političkome i gospodarskome pogledu, velike obitelji europskih naroda. Ne mogu ne očitovati želju da se uspješno ostvari ta težnja. Bogata će baština Hrvatske sigurno pridonijeti učvršćenju Unije, bilo kao upravne i teritorijalne cjeline, bilo pak kao kulturne i duhovne stvarnosti.

4. U ovoj su zemlji, jednako kao i u nekim susjednim zemljama, još uvijek nazočni bolni tragovi nedavne prošlosti. Neka se oni koji imaju vlast na građanskome i na vjerskome području ne umaraju liječiti rane uzrokovane okrutnim ratom i uklanjati posljedice totalitarnoga sustava, što je previše vremena nastojao nametnuti ideologiju suprotnu čovjeku i njegovu dostojanstvu.

Hrvatska evo već trinaest godina ide putem slobode i demokracije. Gledajući naprijed s pouzdanjem i nadom, sada – uz odgovoran i velikodušan doprinos svih – valja učvršćivati društvenu stalnost, koja će još više promicati mogućnosti zapošljavanja, društvenu skrb, odgoj dostupan svoj mladeži, uklanjanje svih oblika siromaštva i nejednakosti, u ozračju srdačnih odnosa sa susjednim zemljama.

Imajući sve to pred očima, ištem zagovor svetoga Josipa, zaštitnika ove zemlje, i Blažene Djevice Marije, »odvjetnice Hrvatske i najvjernije majke«.

Neka Bog blagoslovi ovu zemlju i sve njezine stanovnike!

 

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana