Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PT ]

Arrival at Etzelsbach heliport


Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana