Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT  - UK ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

27 listopad 2013 r. 

Video

 

 

Speaker:

[Podczas dzisiejszej audiencji, Ojciec Święty przypomniał nam artykuł wiary  „o zmartwychwstaniu ciała”. Mówiąc o naszym umieraniu w Chrystusie podkreślił trzy elementy: błędny sposób postrzegania śmierci, jej chrześcijański sens i znaczenie dobrego przygotowania się na śmierć. Błędnym spojrzeniem na tę tajemnicę jest ateistyczna wizja świata, która nie uznaje Boga i życia wiecznego. W tej koncepcji śmierć rodzi przerażenie i nicość. Zmartwychwstanie Chrystusa rodzi w nas tymczasem pewność, że nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Ma swoją kontynuację w wieczności. Do tej chwili mamy się przygotować całym naszym życiem, szczególnie odnajdując Jezusa, obecnego w naszych braciach. On sam utożsamia się z nimi w przypowieści o sądzie Ostatecznym: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Ludzka solidarność z ubogimi tego świata to droga i warunek, by otrzymać dziedzictwo przygotowane dla nas w niebie.] 


Santo Padre:

Saluto i polacchi venuti a quest’udienza. Meditando nell’odierna catechesi il mistero della morte in Cristo, teniamo presente che essa diventerà per noi la porta che ci introdurrà al cielo, alla patria beata, verso cui siamo diretti, anelando di dimorare per sempre con il nostro Padre, con Gesù, con Maria e i santi, se nel corso della vita abbiamo avuto il cuore aperto ai nostri fratelli più piccoli e con le mani aperte abbiamo cercato di venire incontro ai bisognosi. Di cuore vi benedico. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker:

[Pozdrawiam przybyłych na audiencję Polaków. Rozważając w dzisiejszej katechezie tajemnicę umierania w Chrystusie pamiętajmy, że śmierć stanie się dla nas bramą, która wprowadzi nas do nieba, do błogosławionej ojczyzny, ku której zmierzamy, pragnąc zamieszkać na zawsze z naszym Ojcem, z Jezusem, z Maryją i świętymi, jeżeli w życiu otworzymy serca dla naszych braci najmniejszych, jeśli wyjdziemy naprzeciw potrzebujących z otwartymi dłońmi. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.]

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana