Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 12 październik 2022 r.

[Multimedia]

_______________________________________

 

Speaker:

W dzisiejszej katechezie na temat rozeznania skupiamy się na słowie „pragnienie”. Pochodzi ono od łacińskiego terminu de-sidus, co dosłownie znaczy „brak gwiazdy”, a więc punktu odniesienia, czegoś, co wskaże kierunek naszemu życiu. Prawdziwe pragnienie nie jest chwilowe. Jest tak głębokie, że nie gaśnie w obliczu trudności czy niepowodzeń. Podobnie jak wtedy, gdy jesteśmy spragnieni: póki nie znajdziemy czegoś do picia, nie poddajemy się i robimy wszystko, aby ugasić pragnienie. Uderzające jest to, że Pan Jezus przed dokonaniem cudu często pyta człowieka o jego pragnienie, jak wtedy, gdy zwraca się do paralityka: „Czy chcesz wyzdrowieć?”. Poprzez dialog z Panem uczymy się rozumieć, czego naprawdę pragniemy. W dzisiejszych czasach jesteśmy bombardowani tysiącem propozycji i projektów, a to może doprowadzić do rozproszenia uwagi. Wiele osób cierpi, ponieważ nie potrafi rozpoznać swojego najgłębszego pragnienia. Wówczas pojawia się ryzyko zmarnowania danych nam cennych szans i ostatecznie nie jesteśmy w stanie niczego osiągnąć. Spróbujmy dziś odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie Pan Jezus postawił niewidomemu z Jerycha: „Co chcesz, abym ci uczynił?” (Mk 10,51). Prośmy Pana, pamiętając sceny z Ewangelii, aby także w naszym życiu czynił cuda.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i polacchi. Il mese di ottobre è dedicato al Santo Rosario. Recitando questa preghiera, lasciate che la vostra vita e le vostre scelte quotidiane siano illuminate da Cristo, splendore della Verità. Meditando i misteri della luce, fate memoria di San Giovanni Paolo II che ha voluto aggiungerli alla contemplazione degli altri momenti della vita di Gesù. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Październik jest poświęcony modlitwie różańcowej. Odmawiając tę modlitwę, pozwólcie, by wasze życie i wasze codzienne wybory były opromienione przez Chrystusa, który jest blaskiem Prawdy. Kontemplując tajemnice światła, wspomnijcie św. Jana Pawła II, który dołączył je do rozważań innych momentów życia Pana Jezusa. Z serca wam błogosławię.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana