Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HU  - IT  - LA  - NL  - PL  - PT  - ZH_CN  - ZH_TW ]

教宗若望保禄二世

致全体主教、司铎、执事、
度献身生活者、
平信徒及
所有善心人士
有关人类生命的价值
及不可侵犯性

《生命的福音》通谕 

 

[pdf]



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana