Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HU  - IT  - LA  - NL  - PL  - PT  - ZH_CN  - ZH_TW ]

教宗若望保祿二世

致全體主教、司鐸、執事、
度獻身生活者、
平信徒及 所有善心人士
有關人類生命的價值
及不可侵犯性

《生命的福音》通諭 

 

 

[pdf]Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana