www.vatican.va


Lettres Apostoliques 1978

  • Quandoquidem (28 décembre 1978)

    [ Latin ]

  • Cum Beata (6 novembre 1978)

    [ Latin ]